Master Degree

เรียนต่อปริญญาหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

       ในปัจจุบันมีสถาบันหลายแห่งได้ให้ความสำคัญกับการเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความเป็นสากลให้แก่สถาบันการศึกษา จะเห็นได้ว่าสมัยนี้ภาษาอังกฤษได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการทำงาน, การหางาน, ด้านธุรกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, การค้าขาย, การเดินทางไกล เป็นต้น ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งนั้น

       และวันนี้พี่ก็มี 3 สถาบันในแถบอาเชียที่มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมาแนะนำให้ได้รู้กันไปอ่านพร้อมๆกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง


       1.ประเทศสิงคโปร์
      
       ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ที่มีจำนวนมหาวิทยาลัยไม่มากนัก แต่หลายแห่งก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกแน่นอน จึงไม่น่าแปลกใจที่มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์จะอยู่ในอันดับต้นๆ เสมอ อีกทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลาย


       2.ประเทศมาเลเซีย
      
       เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากทีเดียว จึงไม่แปลกที่จะคนให้ความสนใจมาก และเป็นประเทศที่มุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษาตลอด มีการประสานความร่วมมือกับประเทศชั้นนำหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน และนิวซีแลนด์ เพื่อดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรแฝดซึ่งมีมาตรฐานของหลักสูตรเทียบเท่าการไปเรียนต่อที่ยุโรปและอเมริกา


       3.ประเทศฮ่องกง
        
       ฮ่องกงเป็นหนึ่งในประเทศยอดฮิตสำหรับการเรียนต่อ ที่นี่เต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีง่ายต่อการปรับตัว ผู้คนในเกาะนี้ใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างกว้างขวางทั้งในชีวิตประจำวันและในการศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดในฮ่องกงมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดสอนและยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวารสารศาสตร์ (Journalism) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มุ่งสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาการและวิชาชีพ โดยคณาจารย์ที่ประกอบด้วยนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ ...

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ...

สาขา BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรที่ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจหรือการท่องเที่ยวและเลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ...