Master Degree

เรียนต่อประเทศจีน ดีอย่างไร?

       ประเทศจีน แน่นอนว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ามีระบบการเรียนการสอนที่มั่นคง เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ ทำให้จีนในปัจจุบันนี้กำลังกลายเป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพราะได้จัดเตรียมหลักสูตรที่สอนในภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

       ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ได้ในประเทศจีน เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอน 


       โอกาสในการทำงาน
      
       อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจมาก แน่นอนว่าต้องมีโอกาสในการทำงานของนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะจีนมีตลาดงานที่กว้างขวางสามารถรองรับนักศึกษาที่จบใหม่มากมาย เพียงแต่ว่าจะต้องสามารถพูดภาษาจีนได้และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมพื้นฐานของประเทศจีนด้วย และถ้าหากเราสามารถทำได้แน่นอนว่าจะได้รับโอกาสด้านการทำงานเกือบทุกภาคเศษฐกิจหลักของโลกเลยก็ว่าได้
      
       ประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้
      
       ประเทศจีนได้มีการอุทิศตัวเองให้กับการศึกษาศิลปะ งานเขียน ศาสนาและอื่น ๆ ถึงแม้ว่าการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมจีนอาจดูยากในช่วงแรก แต่ผลของประสบการณ์ที่ทุกคนจะได้รับจากวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและพัฒนาแล้วของจีนก็นับเป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งยังมีประวัติศาสาตร์ที่น่าสนใจมากมาย มีเรื่องเล่าที่น่าเรียนรู้มากมายให้เราค้นหา มีโบราณสถานที่เก่าแก่
      
       ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย
      
       เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของจีนนับว่าถูกกว่าเป็นอย่างมาก ไม่ได้มีราคาที่แพงอย่างที่ทุกคนคิด เป็นราคาที่นักศึกษาอย่างเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำบากเลย
 
       เห็นอย่างนี้แล้วไม่สนใจไม่ได้แล้ว เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจอีกด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Development Social Sciences) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาส...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...