Master Degree

ค่าใช้จ่าย(แฝง)เพื่อสร้างมิตรภาพของนักศึกษา MBA ในสหรัฐอเมริกา...ที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 7 แสนบาท!

          สำนักข่าว Bloomberg รายงานในบทความ “The Cost of Networking at Business School”เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์ ที่มาพร้อมกับการเป็นนักเรียนบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐฯ สืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมเพื่อสร้างมิตรภาพและขยายเครือข่ายเพื่อนและคนรู้จัก หรือที่เรียกว่า “networking”
 

          ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจมาจากการเข้าสังคมในชมรมนักดื่มไวน์ของโรงเรียน การเป็นสมาชิกชมรมนักการเงิน รวมถึงการเดินทางไปต่างเมืองเพื่อทำความรู้จักกับคนในสายงานที่ตนอยากได้งานเมื่อจบการศึกษา แม้ว่าสถาบันต่างๆ ไม่ได้บังคับในนักเรียน MBA ต้องจ่ายเงินเพื่อกิจกรรมเหล่านี้ แต่ดูเหมือนว่านักศึกษาจำนวนไม่น้อยยอมจ่ายเพื่ออนาคตการงานและกิจกรรมกระชับมิตรภาพกับเพื่อนใหม่
 

          Bloomberg รายงานว่า ค่าใช้จ่ายลักษณะนี้ที่มหาวิทยาลัย Columbia ในนครนิวยอร์ค สำหรับนักเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจอยู่ราวๆ 14,000 ดอลลาร์ปีนี้ เทียบกับของ Harvard ซึ่งอยู่ประมาณ 16,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่ามัธยฐานที่ Harvard จากสถิติที่ Bloomberg รวบรวม
 

          ส่วนค่าเฉลี่ยที่ University of Pennsylvania Wharton School อยู่ราวๆ 18,000 ดอลลาร์ปีที่แล้ว แต่ก็ยังต่ำกว่า Stanford ซึ่งสูงถึง 18,600 ดอลลาร์ หรือเกือบ 700,000 บาทไทยสำหรับกิจกรรม “networking”


ข้อมูล : 
voathaibloomberg

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และศักยภาพทางการศึกษา ...

เกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเกษตรมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อยังชีพไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ทั่วโลก ...

นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การโฆษณา คือ การประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ ...