Master Degree

เหตุผลที่ต้องสมัคร B-School ในฐานะนักศึกษา MBA

       คงจะมีหลายคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียน B-School ดีหรือไม่? ซึ่งเราจะต้องรู้ก่อนว่าการเรียน B-school นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งก็ว่าได้ ทั้งด้านเวลา ความพยายาม และเงินค่าเล่าเรียน ไม่ว่าจะเป็น B-school ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม และถ้าหากหลายคงที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ วันนี้ราก็ได้รวบรวมหลายเหตุผลที่เราควรสมัคร B-School มาให้ได้อ่านกันแล้ว


       1.รู้รอบครอบคลุมในธุรกิจ
      
       หากใครที่ต้องการจะเรียนต่อในสาขาเฉพาะด้านธุรกิจนั้น แน่นอนว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คงไม่พ้น business school แน่นอน เพราะเราจะได้ศึกษาวิชาบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆอย่างละเอียด ลงลึก เช่น การเรียนบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน พฤติกรรมคนในองค์กร รวมไปถึงวิชากลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆด้วย
 
       2.พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
      
       ในปัจจุบันนี้มีผุ้ที่จบ MBA มากมาย ไมว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งส่วนที่สำคัญและหลายๆองค์กรก็ให้ความสำคัญมาก นั่นคือเรื่องของความเป็นผู้นำและทักษะการแก้ปัญหาที่ส่วนหนึ่งได้รับการฝึกฝนระหว่างเรียนอีกด้วย
 
       3.โอกาสมีฐานเงินเดือนสูงขึ้น
      
       เหตุผลยอดฮิตสำหรับผู้ที่ตัดสินใจเรียนต่อ MBA ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ในเมื่อเรียนจบสูงฐานเงินเดือนก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติ แต่แน่นอนว่าเราก็ต้องมีดีมากพอที่จะให้นายจ้างมองเห็นถึงศักยภาพของเราช่นกัน เพราะเหตุผลหลักสำคัญคนที่เรียนต่อ MBA ก็เพื่อต้องการมีฐานเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้น มั่นคงมากขึ้นนั่นเอง
 
       4.เข้าถึงอาชีพที่ต้องการวุฒิ MBA
      
       MBA สามารถทำให้เราได้ทำงานในสายอาชีพที่จำกัดเฉพาะคนที่จบมาจาก B-school เท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว  หรืองานด้สนต่างๆมากมาย ที่ต้องการรับสมัครเฉพาะผู้ที่เรียนจบ MBA เท่านั้น  แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ได้จบ MBA ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาส อาจจะพอมีความเป็นไปได้ที่จะสมัครงานในองค์กรต่างๆเหล่านี้แต่อาจจะมีข้อยกเว้นหรือได้รับข้อยกเว้นบางประการ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ...

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...

สาขานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ...