Master Degree

แม่โจ้เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 2 (หมดเขต 28 ก.ย. 2560)


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ - 28 ก.ย. 2560

ดูรายละเอียดคณะ/สาขาที่เปิดรับที่นี่ www.education.mju.ac.th/graduateAdmission/fileUpload/286201714402578.pdf

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ละครหรือภาพยนตร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสื่อที่ทุกคนอยู่กับมันตลอดเวลา ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่มันทำงานยังไงนะ? แล้วแอพพลิเคชั่นน่าสนใจแบบนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไง? ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งที่ใครๆ หาคำตอบกันอยู่ตลอดเวลา ที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ? ...