Master Degree

ITM มหิดล เปิดรับบทความวิชาการเตรียมพร้อมก่อนจัด "งานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON 2017" ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

          กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด งานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON 2017 ขึ้นเพื่อนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเทคโนโลยีสำหรับเศรษฐกิจสมาร์ทดิจิทัล” โดยบทความบางส่วนจะถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ITMSOC ที่มีแผนจะเข้าฐานข้อมูล TCI ในปีถัดไป งานจะมีในวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมดิเอเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ได้มีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยหลากหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย


ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมสามารถส่งได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ส.ค. 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งบทความได้ที่ http://times-icon.org
หรือติดต่อเลขานุการ secretary@times-icon.org แล้วพบกันค่ะ


รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา ...

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยสภากาชาดไทย น้องๆ ที่อยากเป็น ...