Master Degree

"ความรู้" ไม่มีคำว่าสายเกินเรียน กับ Freshy วัย 79 ปี มรภ.นครราชสีมา

          สร้างความหือฮาไม่ใช่น้อยกับนักศึกษาใหม่วัย 79 ปีอย่าง คุณกิตติ เนตวงษ์ ที่สมัครเข้ามาเรียนใน สาขาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ทั้งๆ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ .โท แล้ว!
 


          คุณกิตติได้คลุกคลีอยู่กับงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผามาโดยตลอด เนื่องจากประกอบธุรกิจส่งออกเครื่องปั้นดินเผาที่ชื่อว่าอำแดงตั้งอยู่ที่ .ด่านเกวียน .โชคชัย .นครราชสีมา แต่ส่วนตัวของเขาเองไม่ได้เรียนจบด้านศิลปะโดยตรง จึงมีความตั้งใจที่จะเรียนต่อด้านนี้มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จนในปีนี้จึงได้ตัดสินใจสมัครเรียนหลังจากที่ได้ปรึกษาภรรยา และลูกชายทั้ง 2 คนก็สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 


          ถึงจะสำเร็จการศึกษาในระดับ .ตรี-โท มาแล้ว แต่คุณกิตติก็ไม่ขอใช้สิทธิในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชาเพื่อย่นระยะเวลาในการเรียน พร้อมให้เหตุผลว่าตัวเองชื่นชอบศิลปะมาเป็นเวลานาน อยากเรียนรู้ให้เข้าถึงศาสตร์ทด้านศิลปะอย่างแท้จริง จึงตั้งใจที่จะเรียนให้ครบระยะเวลาตามที่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้คือ 4 ปี เหมือน(เด็ก)คนอื่นๆ 

 

          ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการรับน้องแบบ SOTUS ซึ่งคุณกิตติก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนักศึกษาใหม่คนอื่นๆ อีกทั้งยังมองว่าการทำกิจกรรมและการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ รุ่นหลานแบบนี้ เป็นการเพิ่มสีสันให้กับชีวิตคนวัยเกษียณและสร้างแรงผลักดันในการเรียนให้กับเขาได้เป็นอย่างดี จึงไม่เป็นกังวลที่จะต้องมาเรียนในระบบการศึกษาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยเรียนมาแต่อย่างใด
 


          ด้าน รศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในฐานะประธานที่ปรึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ามาศึกษาจำนวน 25 คน และที่พิเศษคือปีนี้มีนักศึกษาใหม่อาวุโสอย่างคุณกิตติเข้ามาเรียนด้วย ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่มีคนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาแม้จะผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาอย่างมากมาย แต่ก็ยังอยากจะเพิ่มเติมในด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ


          สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความสุขทางใจน้อยลง จึงทำให้ศาสตร์ที่มุ่งเน้นเรื่องจิตวิญญาณและความเป็นตัวของตัวเองอย่างทัศนศิลป์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมมากกว่าศิลปะทัศนศิลป์ที่ยังเป็นที่รู้จักในวงแคบๆ จึงอยากขอเชิญชวนให้คนในประเทศหันมาสนใจศิลปะทัศนศิลป์กันมากขึ้น


 

ข้อมูลและภาพประกอบจาก : NationTV, MGR online
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สร้างความรู้และศักยภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ...

วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดสอนนักศึกษาปริญญาโท ...

วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดสอนนักศึกษาปริญญาโท ...