Master Degree

"จีนวางแผนเปิดสถาบันการศึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจแห่งโลกไซเบอร์ของโลก"

          People's Daily สื่อหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของจีนรายงานว่า จีนเตรียมเปิดตัวสถาบันการศึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก 6 สถาบัน ภายในปี 2027 ตามนโยบายระดับชาติที่มีมติร่วมกันโดย หน่วยงานด้านการกำกับดูแลไซเบอร์สเปซของจีน(Cyberspace Administration of China) และกระทรวงการศึกษาธิการจีน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

       

          ตามนโยบายแห่งชาติจีนที่ประกาศออกมาข้างต้น สถาบันการศึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับเวิร์ลคลาสทั้ง 6 สถาบันจะประกอบไปด้วยอาจารย์และบุคคลากรที่มีชื่อเสียง มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในด้าน Cyber Security รวมไปถึงนักศึกษาที่เข้าเรียนที่นี่ต้องเป็นกลุ่มหัวกะทิ ซึ่งพวกเขาจะได้รับการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพสูง

       


          นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาตามนโยบายนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานในสายไอที หรือคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์ และการจัดการ ที่มีความสนใจเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และมั่นใจว่าสามารถเรียนรู้ได้อย่างดี  สามารถสมัครเข้าเรียนได้เช่นกัน

       

          สำหรับคำว่า “หัวกะทิ” และมีความสามารถ ที่ถูกระบุไว้ในเกณฑ์การรับนักศึกษานโยบายใหม่นี้ มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “ไม่ได้วัดจากประวัติการศึกษาหรือการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา แต่จะวัดจากทักษะที่สามารถวัดได้อย่างรูปธรรม รวมถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมและการแก้ปัญหาที่เหมาะต่อการเรียน”
 


          การวางแผนจัดตั้งสถาบันการศึกษาตามนโยบายระดับชาติของจีนในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและระบบไซเบอร์ของประเทศ ตามที่ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีฯ ได้ระบุไว้ว่าจะนำพาประเทศของตนขึ้นเป็นมหาอำนาจแห่งโลกไซเบอร์ของโลก  เมื่อปี 2014


 

ข้อมูลจาก : MGR Online

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์มากว่า ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศมีความต้องการบุคลากร ...

เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...