Master Degree

MBAกับการค้าระหว่างประเทศ

       ถ้าพูดถึงยุคเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาคงไม่พ้นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ เพราะตลาดต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางธุรกิจจึงได้มีการดำเนินการในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ที่ทันสมัย​​ขึ้น ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยหันมาเรียนเกี่ยวกับ MBA การค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

       และวันนี้พี่ก็มีบทความเกี่ยว MBA การค้าระหว่างประเทศมาให้ได้อ่านกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจจะเรียนต่อทางด้านนี้


       ปริญญาโทในการค้าระหว่างประเทศคืออะไร?
      
       เป็นธุรกิจการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงที่เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่แตกต่างกันและภูมิภาค นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ, การขนส่ง, การโฆษณาระหว่างประเทศโลกาภิวัตน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังได้เรียนรู้กลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงการทำกำไรโดยการใช้ประโยชน์ของการจ้างวัสดุการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปอีกด้วย
 
       และเมื่อจบปริญญาโทในด้านการค้าระหว่างประเทศมีผู้สำเร็จการศึกษาการสื่อสารการพัฒนาอย่างมากและความสามารถในการบริหารจัดการ เรายังสามารถดำเนินการวิจัยทางธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงผล

       ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศโลจิสติกและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพย้ายสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่งบทความนี้เขียนขึ้นก็เพื่อเป็นการเปิดทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้คนที่สนใจจะเรียนต่อด้าน MBA การค้าระหว่างประเทศ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FILM AND DIGITAL MEDIA) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นการบูรณาการในแต่ละวิชา โดย ...

สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเติบโตของแวดวงในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยการเรียนการสอนนั้นเน้นไปที่การเรียนการแสดงทางเวทีเป็นพื้นฐานหลักและนำสิ่งที่ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียนนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน้าที่ต่างๆรวมถึงประยุกต์ใช้กับสื่อร่วมสมัยอย่าง ...

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ...