Master Degree

รวมปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA จากต่างประเทศ

      ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  เป็นสาขาที่เป็นที่สนใจของนักเรียนมากมายจากหลากหลายสาขา และยิ่งในยุคปัจจุบันยุคที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆมองหาศาสตร์ที่จะนำมาเป็นวิธีการจัดการธุรกิจของพวกเขา  และสาขา MBA ก็แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกตั้งเวลานั้นเป็นต้นมา 

       และวันนี้พี่ก็ได้รวบรวมหลักสูตรการสอน MBA บริหารธุรกิจของประเทศชื่อดังมาไว้ในบทความนี้ เพื่อที่จะให้คนที่สนใจจะเรียนต่อด้านนี้ได้อ่านและเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 


       ประเภทของหลักสูตร MBA
     
       ประเภทของหลักสูตร ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาที่เลือก, ระยะเวลาและความต้องการของนักเรียน โดยหลักสูตรสองปีนั้น ทั่วไปแล้วจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่า 2 ปีการศึกษา เหมาะกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนเพราะต้องการความรู้ก่อนที่จะออกไปเจอประสบการณ์จริง และมีเวลาในการเรียนทุกวันเหมือนกับการเรียนในระดับปริญญาตรี
     
       นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเร่งรัดที่เราจะต้องเรียนหลักสูตรที่เครียดกว่าและตารางสอบที่แน่นกว่าปกติ เพราะจะไม่มีช่วงเวลาหยุดซัมเมอร์สามถึงสี่เดือนระหว่างภาคเรียน  นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตร MBA นอกเวลาด้วย ที่จะเปิดสอนในวันธรรมดาในช่วงเย็นหลังเวลาทำงาน และใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 ปีขึ้นไป
 
       ตัวอย่างประเทศที่สอนหลักสูตร MBA บริหารธุรกิจ
      
       MBA ในออสเตรเลีย
     
       ถึงแม้ว่า หลักสูตร MBA ในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ก็ยังมีบางหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา  อีกทั้งหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยังเปิดหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการเรียนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 18 เดือนไปจนถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเลือกที่จะเรียนแบบเต็มเวลา หรือนอกเวลา
      
       MBA ในอังกฤษ
     
       หนึ่งในข้อดีของการเลือกเรียน MBA ในอังกฤษ  คือ ระยะเวลาในการเรียนแค่ 1 ปี ต่างจากอเมริกาและแคนาดาที่เป็นหลักสูตร 2 ปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของอังกฤษ ยังอนุญาตให้นักเรียนที่เรียนปริญญาตรีในสาขา BA, BCom และ BSc หลักสูตร 3 ปี สามารถสมัครเรียนต่อ MBA ได้ทันที เพราะถือว่าเทียบเท่ากับผู้ที่จบปริญญาในอังกฤษ
      
        MBA ในสิงคโปร์
     
       สิงคโปร์เปิดหลักสูตร MBA  เต็มเวลาอยู่สองประเภท คือ หลักสูตร 2 ปี (หรือประมาณ 21 เดือน) ที่มีการสอนเนื้อหาที่จำเป็นในการทำธุรกิจและการฝึกการทำงานจริง  และหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่แล้ว

       ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นหนักไปที่การสร้างทักษะการจัดการ โดยถือว่านักเรียนเหล่านี้มีความเป็นนักบริหารอยู่แล้ว จากการเรียนในโรงเรียนการจัดการเป็นเวลา 2 ปี  นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร MBA นอกเวลา, หลักสูตร MBA ออนไลน์ และหลักสูตร Executive MBA ด้วยเช่นกัน
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

น้องที่อยากเรียนศิลปะพี่เชื่อว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โรงเรียนเพาะช่าง สถาบันศิลปะแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...