Master Degree

ระบบการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์

       ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีผู้คนต่างให้ความสนใจ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวและการเรียนต่อที่มีนักศึกษาต่างชาตินิยมมาเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่นิยมมากไม่แพ้ประเทศในแถบยุโรป
      
       ปัจจุบันเนเธอแลนด์มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเกือบแสนคน จากกว่า 190 ประเทศเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่นี่เน้นเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอื่นในละแวกเดียวกัน อีกทั้งยังมีค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไปอีกด้วย และวันนี้พี่ก็มีเรื่องของระบบการสอนของประเทศเนเธอร์แลนด์มาแนะนำให้ได้รู้กัน ไปอ่านพร้อมๆกันเลยว่าน่าสนใจมากแค่ไหน


       ระบบการสอนประเทศเนเธอร์แลนด์
      
       การศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีการแบ่งแยกและแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประเทศเนเธอร์แลนด์ยังมีโครงการหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ปรับระบบการศึกษาของประเทศในแถบยุโรปให้สอดคล้องกัน จะได้สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยโครงการนี้นับเป็นโครงการที่จะมีผลดีต่อนักศึกษาต่างชาติอย่างมากซึ่งนักศึกษาไทยที่ใช้ระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกาก็ได้รับประโยชน์นี้เช่นกัน เพราะสามารถนําวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปเทียบวุฒิกับสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ช่วยให้การเทียบโอนหน่วยกิตง่ายขึ้น ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นอีกด้วย
      
       ตัวอย่างสถาบันการศึกษา
      
       - Hoger Beroepsonderwijs (HBO): Higher Professional Education
      
       เป็นสถาบันการศึกษาประเภท HBO เกี่ยวกับโรงเรียนฝึกวิชาชีพขั้นสูง ที่สอนทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กันไป แต่จะเน้นเรียนด้านปฏิบัติมากเป็นพิเศษและมีการฝึกงาน ถ้าเป็นระดับปริญญาตรี หลักสูตรเต็มเวลาจะใช้เวลาเรียน 4 ปี ส่วนระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา ยกเว้นวิชาด้านการแพทย์ที่ต้องใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่คุณภาพการศึกษาในการเรียนปริญญาโทระบบ HBO อาจไม่เท่าการเรียนในมหาวิทยาลัย
      
       การเรียนการสอน
      
       หลักสูตรเนเธอร์แลนด์จะเน้นสอนโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นหลัก ไม่เน้นประเมินผลจากการสอบ เพราะต้องการให้นักศึกษารู้จักประยุกต์ใช้ความรู้มากกว่าท่องจำ ซึ่งนอกจากการวิจัยแล้วก็ยังมีให้คะแนนจากงานเดี่ยว งานกลุ่ม การสัมมนา และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆแล้ว ยังมีการเน้นการสอนที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกด้วย เพื่อแก้ไขในเรื่องของความเขินอาย และในเรื่องของการทำงานเป็นทีม 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศมีความต้องการบุคลากร ...

เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุตสาหกรรมเกษตร จัดเป็นธุรกิจที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ...