Master Degree

อังกฤษเตรียมศึกษาผลกระทบจากนักเรียนต่างชาติ หวังเก็บข้อมูลการเข้าเมืองที่มีคุณภาพและชัดเจนกว่าเดิม          นางแอมเบอร์ รัดด์ รัฐมนตรีมหาดไทยของสหราชอาณาจักร กำลังเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบผลกระทบจากนักศึกษาต่างชาติ โดยจะครอบคลุมทั้งที่เป็นและไม่เป็นพลเมืองในยุโรป ที่มีต่อสังคมอังกฤษ ตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจของประเทศ การศึกษาดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2017 ที่ผ่านมา ในขณะที่ทางการอังกฤษได้ตีพิมพ์การประมาณการล่าสุดเกี่ยวกับการเข้าเมือง ซึ่งรวมถึงข้อมูลการเข้าออกประเทศในจุดผ่านแดนแห่งใหม่ผ่านทางท่าเรือและท่าอากาศยาน


          คณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานจะเป็นผู้จัดทำผลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติ โดยจะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอื่นๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ นอกจากนี้จะพิจารณารวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในประเทศอีกด้วย คณะกรรมการชุดนี้ คาดว่าจะนำเสนอรายงานอีกครังภายในเดือน ก.ย. ปีหน้า (2018)


          นายอลิสแตร์ จาร์วิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูนิเวอร์ซิตี้ ยูเค ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนสถาบันการศึกษาแห่งราชอาณาจักร ระบุว่า รู้สึกยินดีกับคำมั่นของรัฐบาลที่จะศึกษาโดยมีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ "นี่คือโอกาสที่จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านักศึกษาต่างชาติสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคมในอังกฤษอย่างไร" นายจาร์วิสกล่าวเสริมขณะที่ประธานองค์กรไม่แสวงหากำไร Migration Watch UK ก็ออกมาสนับสนุนแนวทางดังกล่าวด้วย

 


          รัฐมนตรีมหาดไทยของสหราชอาณาจักรยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาทางการอังกฤษไม่มีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในอังกฤษอย่างจริงจัง และอังกฤษก็ยังเป็นเป้าหมายทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ของโลกสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการศึกษาระดับสูงและทำให้พวกเขารู้สึกภูมิใจ "เราเข้าใจว่านักเรียนจากทั่วโลกมีความสำคัญอย่างไรต่อภาคการศึกษาขั้นสูงของอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำให้เราจะต้องศึกษาผลกระทบและคุณค่าที่แท้จริงของบรรดานักเรียนต่างชาติต่อประเทศอังกฤษ"

 

          ก่อนหน้านี้วิธีนับจำนวนคนเข้าเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยในทศวรรษที่ 1990 สหราชอาณาจักรได้ยุติการนับจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศ โดยใช้การประมาณการตัวเลขด้วยการสุ่มสำรวจตรวจตามจุดผ่านแดนแทน ซึ่งก็ทำให้เกิดข้อสงสัยในความถูกต้องของข้อมูล ต่อมาในเดือน เม.ย.ปี 2015 ก็ได้มีการติดตั้งระบบการตรวจคนเข้าเมืองแบบใหม่ โดยหวังว่าจะช่วยทำให้การจัดเก็บข้อมูลการเข้าเมืองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

 

ข้อมูลจาก : บีบีซีไทย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D (Communication Arts) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2514 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อตั้ง ...

Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...

Ds.D. (Doctor of Music course) ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ...