Master Degree

เคล็ดลับคว้าทุนเรียนต่อ MBA

       หลายคนที่กำลังมองหาที่สำหรับเรียนต่อ MBA ซึ่งในปัจจุบันมีหลายสถาบันเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจะอยากจะเข้าเรียนหลักสูตร MBA ได้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ดังนั้นการสอบชิงทุนจึงมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะทุนเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งแบบให้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือมีทั้งแบบสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงค่าครองชีพอีกด้วย

       และวันนี้พี่ก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะมาแนะนำให้ผู้ที่สนใจอยากจะสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อ MBA มาให้อ่านกัน


       1.สมัครไว้หลายๆทุน
      
       อย่างแรกสิ่งที่สำคัญคือต้องค้นหาและสมัครเรียนกับสถาบันที่เราคิดว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะสถาบันที่มีการสอนหลักสูตร MBA นั่นมีมากมายแต่ล่ะที่ก็ดูดีมีคุณภาพด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นเราจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อน หาสถาบันที่เหมาะสมกับเราโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างตามไปด้วยเช่นกัน
     
       2.สร้าง essay ของเราให้มีความน่าสนใจ
      
       การเขียน essay ถือเป็นการเขียนที่บ่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุด ฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของผู้คัดเลือก จะต้องเขียนให้มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญต้องมีความน่าเชื่อถือ
 
       3.ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
      
       ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ ทุกอย่างล้วนมีความยากด้วยกันทั้งนั้น เราจึงต้องมีความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เราเจอ เดินหน้าต่อไปอย่าหยุด และต้องรู้จักที่จะยอมรับความจริงต่อความผิดหวัง ทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญมากสำหรับการสอบชิงทุน 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...