Master Degree

(รอบสุดท้าย) ม.เกษตร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รุ่นที่ 16 รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับผู้ที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขา

 

แน่นการเรียนการสอนด้าน

- เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และกิจการเพื่อสังคม

- บริหารความเสี่ยง การเงิน และการลงทุน

- วิเคราะห์ตลาดและการจัดการธุรกิจสหกรณ์


 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 2560 
*** มีทุนการศึกษาสนับสนุนการทำวิจัย นำเสนอฯ และตีพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ master-coop.eco.ku.ac.th

หรือโทร. 02-562-0233, 02-942-8525, 02-942-8046, 02-940-6343 ต่อ 401-402
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ...

มัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

“แฟชั่นไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์เท่านั้น แฟชั่นอยู่ในท้องฟ้า ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"นักบัญชี" เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากอีกอาชีพหนึ่ง ...