Master Degree

หลักสูตรปริญญาโท 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อเมริกา


มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อเมริกา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลก ที่มีระบบด้านการศึกษาที่มีมาตราฐาน ได้รับการยอมรับจากระดับสากล โดยเฉพาะในสาขาทางเทคโนโลยี ยังรวมไปถึง หลักสูตร MBA

และในบทความนี้ เรามีข้อมูลของ หลักสูตรปริญญาโทร่วม 2 สาขา จากสแตนฟอร์ด อเมริกา​ มาแนะนำให้คนที่สนใจได้รู้จักกัน รวมทั้ง ใครที่มีข้อสงสัยอยู่ว่า การเรียนที่ได้ใบปริญญาโท 2 ใบ ทั้งๆ ที่ใช้เวลาเรียนแค่ 2 ปีนั้น จะได้จริงหรือ? วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว


หลักสูตร MBA ของสแตนฟอร์ด อเมริกา นอกจากวิชาหลักพื้นฐานแล้ว นักศึกษาสามารถร่วมออกแบบหลักสูตรกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างหลักสูตรเฉพาะของแต่ละบุคคลขึ้นได้  เพื่อช่วยกันสร้างหลักสูตรที่ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาคนนั้นต้องการได้เลย นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่รู้สึกว่าตนเองนั้นยังเรียนหน่วยกิตน้อยเกินไป และอยากเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาโทเต็มๆ เลยอีกใบนึง

โดยทางสแตนฟอร์ดก็มีทางเลือกให้เรียน 2 ปริญญาควบกันได้ โดยใช้โปรแกรมที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษา MBA สามารถเรียนปริญญาโทอีกใบ ของสแตมฟอร์ดไปในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันได้ โดยบางวิชาสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตได้ทั้งของ MBA และของอีกหลักสูตร ส่วนมากมักจะเรียนสลับเทอมกันหรือสลับปีการศึกษากัน

UploadImage

1.หลักสูตร MA Education/MBA

       ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในวงการการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายทางการศึกษา การบริหารทางการศึกษา การเรียนการสอน หรือแม้แต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใครชอบด้านไหนเป็นพิเศษสามารถเลือกวิชาเอกเน้นทางด้านนั้นโดยเฉพาะได้อีก


2.MPP/MBA

       เป็นหลักสูตรร่วมของ MBA กับหลักสูตรนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เหมาะกับผู้ที่สนใจทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน หลักสูตรนี้จะต้องไปฝึกทำงานจริงๆ กับลูกค้าจริงๆ ด้วย ผู้เรียนจะได้ไปร่วมวางนโยบาย และแก้ไขนโยบายสาธารณะต่างๆ


3.MS in Electrical Engineering/MBA

       เป็นหลักสูตรร่วมของ MBA กับหลักสูตรวิศวกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานสายงานวิศวกรรมอยู่แล้ว และอยากเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับบริหาร หรือผู้ที่ต้องการทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับวิศวกรรม


หลักสูตรทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อเมริกาเท่านั้น ยังมี หลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ ที่พร้อมจะเปิดรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี และได้ใบปริญญาถึง 2 ใบ ที่จะช่วยลดเวลาการเรียนให้น้อยกว่าการเรียนแยกที่ละปริญญา และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้น้อยลง ทั้งค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่ากินอยู่อีกด้วย โอกาสที่คุ้มค่าแบบนี้ไม่ใช่โอกาสที่หาได้ง่ายๆ เลย

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...

สาขานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ...

สาขากลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 ...