Master Degree

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก เทอม 2/2561


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก เทอม 2/2561
มีให้เลือกเรียนทั้งแผน ก (วิจัย) และแผน ข (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง มีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และถ่ายถอดความรู้จากการเรียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลกอย่าง Oracle, HPE Aruba, IBM, Microsoft ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นนักไอทีที่คิดเป็น ทำเป็น แบบมืออาชีพ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่  12 ตุลาคม 2561

-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์)
รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
-สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
-สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
รับผู้สำเร็จทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


สนใจสมัครเรียนได้ที่ http://regis.sit.kmutt.ac.th/apply/

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ หมายถึง การดูแลควบคุมระบบการขนส่ง, ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ...