หน้าแรก You're Number One #เธอคือที่1 สถาบันอื่นๆ

ว้าว! เด็ก ม.6 เขียนโปรแกรมให้โรงเรียนใช้งานได้จริง พร้อมจดลิขสิทธิ์แล้ว

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 64 23:01 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

เป็นอีกข่าวที่ได้ยินแล้วก็ต้องปลื้มใจในอนาคตของชาติ เป็นตัวอย่างของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และเด็กไทยยุคใหม่จริงๆ กับ น้องวราณัฐ  สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นม. 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ที่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บันทึกพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งถือเป็นรายแรกของประเทศไทยที่พัฒนาโปรมแกรมนี้และสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมทำการจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีการนำโปรแกรมโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์  ซึ่งสร้างขึ้นโดย นายวราณัฐ  สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นม. 6 มาใช้งาน ด้วยในปัจจุบัน ปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน เป็นปัญหาใหญ่ของสถานศึกษาและสังคม นักเรียนขาดเรียน ทำผิกฎระเบียบโรงเรียน และพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง 

และถึงแม้จะมีระเบียบการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด แต่นักเรียนก็ไม่เกรงกลัว เพราะโรงเรียนไม่เข้มงวดกับการตัดคะแนนความประพฤติ รวมทั้งการเก็บข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียนใช้เป็นกระดาษจดบันทึกไว้ เมื่อมาติดตามข้อมูลภายหลังจึงทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่านักเรียนกระทำความผิดจริง รวมทั้งโรงเรียนขาดการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน จึงทำให้เรื่องของการแจ้งข้อมูลพฤติกรรมของเรียนเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทั่วถึง  
ซึ่ง นายวราณัฐ  สุทธิการณ์ ได้กล่าวถึงที่มาและรายละเอียดของโปรแกรมนี้ว่า ตัวเองได้ทดลองเขียน โปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ (School Management Online System) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดคะแนนนักเรียนและแจ้งข่าวสารข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ผู้ใช้คือ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและคุณครู ซึ่งในแต่ละผู้ใช้จะมีรายละเอียดการเข้าใช้งานที่แตกต่างกันไป

ประโยชน์ของโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ คือ ทำให้นักเรียนเกรงกลัวและประพฤติตัวอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และเป็นผลดีต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีต่อสังคม ประโยชน์ต่อผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองนั้นสามารถรับรู้พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยกันดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้คำปรึกษากันในไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองและครู
นอกจากระบบการตัดคะแนนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้จัดทำได้ทำระบบการเช็คชื่อมาโรงเรียนในตอนเช้า ให้คุณครูที่ปรึกษาเข้ามาเช็คชื่อนักเรียนผ่านมือถือ ตอนเข้าแถวหน้าเสาธงได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง ว่านักเรียนคนไหนมาสาย ขาด ลา หรือป่วย เพื่อเป็นการตรวจสอบของผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านได้ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มมีแนวคิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและจัดทำจนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนได้ทดลองใช้โปรแกรมนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่าเป็นที่ชื่นชมของครูและผู้ปกครอง ดังนั้นจึงได้พา นายวราณัฐ  สุทธิการณ์ ไปขอจดลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องและครอบครัว ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างผลงานดีๆ ให้กับโรงเรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจจะติดต่อขอใช้โปรแกรม สามารถติดต่อได้ waranat2016@gmail.com หรือโทร 095-7204441 " การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน และใครจะรู้ว่า
เด็กธรรมดาๆ คนหนึ่ง อาจจะเป็น มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก หรือ บิลล์ เกตส์ คนต่อไปก็ได้ "  


ที่มา :
news.voicetv.co.th
news.sesao8.go.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด