หน้าแรก You're Number One #เธอคือที่1 มหาวิทยาลัยเอกชน

“โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ” ผลงานสุดจี๊ด! เด็ก IT SPU คว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 64 23:06 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
       
       ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบไปด้วย นายดนุภัทร พานวงศ์  ,นายนิพิชญ์ นิธิสุภา และนายเมธัส ชูจิตอธิคม โชว์ผลงานสุดจี๊ด 
“โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ” คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท  โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท จาก ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ ซึ้งจัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายละเอียด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้
 
โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม จำนวน 3 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ    ชื่อโครงงาน   โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ
          

1. นายดนุภัทร พานวงศ์  2. นายนิพิชญ์ นิธิสุภา   3. นายเมธัส ชูจิตอธิคม 
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท


นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
โดยมี อ.นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชื่อโครงงาน โครงงานเอฟช็อป

1. นายเทพพิทักษ์เจริญษา  2. นายดนัย พุทธาสมศร   3. นางสาวสุดารัตน์ สุโง๊ะ
4. นายศรัณยู อังสวัสด  5. นายวัชรินทร์ แสงทอง  6. นางสาวปัณณพร พุ่มเจริญ

รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาทนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์      
โดยมี อ.ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชื่อโครงการ แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ให้บริการเสริมความงามและสุขภาพ    
1. นางสาวณฐรักษ์ พลายละหาร  2. นางสาวปรียาภรณ์ บุญสวัสดิ์ 
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์      
โดยมี อ.ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

   -   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด