หน้าแรก You're Number One #เธอคือที่1 มหาวิทยาลัยเอกชน

นศ. ม.เอเชียอาคเนย์ ชนะเลิศ มาตรฐานคอมพิวเตอร์สากล ICDL 2 ปีซ้อน

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 64 23:08 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
การแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018” เป็นการทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสากลโดยได้รับรองมาตรฐาน ICDL (International Computer Driving Licence) หรือประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของประชากรทุกคนในโลกให้ได้มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน

ปัจจุบันโปรแกรม ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านประกาศนียบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่างๆ

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับรองว่า โปรแกรม ICDL มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินเนื่องจากครอบคลุมทุกสมรรถนะที่มาตรฐานของประเทศไทยกำหนดไว้และมีระบบการทดสอบออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง สามารถประเมินทักษะของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ได้ผลทันที รวมทั้งผลที่ได้มีรายละเอียดที่สามารถนำไปวิเคราะห์สมรรถนะด้านต่างๆ 


และถือเป็นโอกาสสำคัญที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาไทยมีศักยภาพความสามารถด้านไอทีไม่แพ้ชาติอื่นในระดับสากล เมื่อล่าสุด นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL Digital Challenge 2018 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งการแข่งขัน ICDL จะช่วยยกระดับความรู้ด้านไอทีและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ 

นั่นคือ นายนัฐพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือ อ็อฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Challenge ปี 2017 และปี 2018 เพื่อหาตัวแทนของไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเขากล่าวว่า

“กิจกรรม ICDL ผมเข้ามาแข่งขันรายการนี้ มา 2 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2017 สำหรับในปีนี้มาเข้าแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ในประเภทPowerPoint กับ Excel ซึ่งผลการแข่งขันคือผมเป็นหนึ่งในสามผู้เข้าแข่งขันที่คว้ารางวัลชนะเลิศร่วมกันในปีนี้รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากครับ กิจกรรมนี้ทำให้สามารถพัฒนาสร้างศักยภาพทั้งทางด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาก็ยังสามารถนำไปใช้ในการการทำงานได้อีก”

นอกจากนี้ยังมี นางสาวจารุนันท์  ว่องไว หรือ เกต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ICDLในปีนี้ กล่าวว่า "รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถึงแม้จะได้เหรียญทองแดงก็ตามกิจกรรมนี้เป็นเสมือนการสร้างมาตรฐานให้กับนักศึกษาของ ม.เอเชียอาคเนย์ทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนผลักดันให้เข้าร่วมการแข่งขัน ICDL เป็นประจำทุกปี"

ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะสำคัญที่จะแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งเน้นให้ทุกคนมีศักยภาพการแข่งขันทางด้านไอทีที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกที่มา :
www.itnews24hrs.com 
sau.ac.th  
cm365days.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด