หน้าแรก You're Number One #เธอคือที่1 มหาวิทยาลัยรัฐ

3 คุณสมบัติ สำหรับคนชอบเกษตร มีความรู้วิทยาศาสตร์ รักการประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมเกษตร ตอบโจทย์แน่นอน

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 64 20:18 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
ประเทศไทยเป็นประเทศของอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นรายได้หลักของประเทศ แน่นอนว่าสายงานนี้รองรับสำหรับน้อง ๆ แน่นอน แต่ถ้าน้อง ๆ เลือกเรียน "วิศวกรรมเกษตร" น้อง ๆ จะอัปความรู้ความสามารถที่ใช้ประกอบในการทำงานที่มากขึ้นและหลากหลายในอนาคต"วิศวกรรมเกษตร" เป็นสาขาทางวิศวกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ + วิศวกรรม + เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการประมวลผลทางการเกษตร เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ที่จะเรียนต่อสาขานี้อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา มาเบื้องต้นเพื่อต่อยอดการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

วันนี้พี่ทีมงานได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์รุ่นพี่วิศวกรรมเกษตร ที่คว้ารางวัล Popular Vote “เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศอัจฉริยะสำหรับเก็บรักษาฝรั่ง” ผลงานของนายธีรพัฒน์ ช้างภู่พงางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สจล.


Admission Premium : ทำไมถึงเลือกเรียน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รุ่นพี่วิศวฯ : คือผมเป็นคนที่ชอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่แล้วเลยเลือกศึกษาต่อสาขานี้ 

Admission Premium : 4 ปี เรียนอะไรบ้างที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รุ่นพี่วิศวฯ : ชั้นปีที่ 1 เราจะเรียนวิศวกรรมพื้นฐาน ชั้นปีที่ 2-4 เราจะเรียนเจาะลึกทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตร การออกแบบทางการเกษตร การเรียนภาษาพืชผลทางการเกษตร

Admission Premium : เสน่ห์ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รุ่นพี่วิศวฯ : การเรียนก็จะมีวิชาที่เราไม่เคยรู้เราได้เห็นเครื่องมือเครื่องจักรหรือได้เห็นอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนAdmission Premium : คุณสมบัติของน้องที่เหมาะสมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รุ่นพี่วิศวฯ : ในวิชาของผมจะเน้นไปเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตรและก็เกี่ยวกับเกษตร น้องๆที่สนใจทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรหรือมีความสนใจทางด้านการทำเกษตรอัจฉริยะหรือทำสมาทฟาร์ม ภาคผมก็คือว่าตอบโจทย์ครับ

Admission Premium : รุ่นพี่คว้ารางวัล Popular Vote “ควบคุมสภาพบรรยากาศอัจฉริยะสำหรับเก็บรักษาฝรั่ง”
รุ่นพี่วิศวฯ : ออกแบบตู้ควบคุมสภาพบรรยากาศโดนใช้หลักการในการควบคุมปริมาณแก๊ซออกซิเจน ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และก็ควบคุมอุณภูมิ ความชื้นภายในตู้ เพื่อในการเก็บรักษาฝรั่ง

Admission Premium : ขั้นตอนในการทำ ควบคุมสภาพบรรยากาศอัจฉริยะสำหรับเก็บรักษาฝรั่ง
รุ่นพี่วิศวฯ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาน้ำผลไม้น้ำออกมาใช้ประโยชน์มันเก็บรักษาได้นานมากผมเลยคิดและออกแบบตู้นี้ขึ้นมา โดยที่เราออกแบบจากหลักการหายใจของผลไม้ คือผลไม้จะหายใจเหมือนคนเลยครับ เอาออกซิเจนเข้าไปและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา คือเราก็จะลดปริมาณออกซิเจนภายในตู้ให้ผลไม้มีการหายใจที่ช้าผลไม้ก็จะผลสารเอสเทอรีน หรือสารที่เร่งความสุขของผลไม้ให้ช้าลงครับ ทำให้ผลไม้ชนิดนั้นเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น โดยผมพวงกับการที่เราสามารถควบคุมตู้นี้ผ่านแอป ดูปริมาณแก็สและควบคุมแก๊สผ้าแอปพลิเคชัน โดยเพิ่มระบบ LT  ขึ้นมา
 

Admission Premium : การที่เราได้ประดิษฐ์จริงส่งผลอะไรต่อการทำงานในอนาคตบ้าง
รุ่นพี่วิศวฯ : มีผลต่อมากครับเมื่อถ้าสมมุติถ้าเราอยู่ในมหาลัยเราได้ทำงานจับลองใช้เครื่องมือหรือได้ลองทำอะไรที่เป็นงานวิจัยของเรา เวลาเราออกไปทำงานเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้

Admission Premium : โอกาสงานในอนาคต
รุ่นพี่วิศวฯ : ในภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรของเรารองรับ กว. เครื่องกล เราสามารถทำงานได้ทั้งในสายเครื่องกลและสายทางวิศวกรรมเกษตร ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องกลและก็ยังสามารถเรียนต่อเพื่อเป็นอาจารย์ได้ด้วยครับ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คลิกที่นี่
- U-Zone เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด