สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา 17,000 บาท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา 17,000 บาท ++++ เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของธุรกิจบริการในรูปแบบใหม่ กับหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่กับโอกาสสำหรับอาชีพสายท่องเที่ยวและโรงแรม ...


4 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรนานาชาติ สาขาภาษาจีนธุรกิจ Business Chinese (BCN) Sripatum International College

ปัจจุบันมีชาวจีนเข้ามาลงทุนสร้างธุรกิจในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า ...