สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปิดบ้าน #พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL OPEN HOUSE 2021 (ออนไลน์)

ปิดบ้าน #พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL OPEN HOUSE 2021 (ออนไลน์) ในงานน้อง ๆ จะได้พบกับทุกหลักสูตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ...มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต (วิทยาเขตหัวหิน) มุ่งยกระดับการศึกษาเปิดหลักสูตรนานาชาติ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต วิทยาเขตหัวหิน เปิดหลักสูตรนานาชาติสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการโรงแรม เน้นจุดแข็ง มหาวิทยาลัยนานาชาติตัวจริง พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...