สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต (วิทยาเขตหัวหิน) มุ่งยกระดับการศึกษาเปิดหลักสูตรนานาชาติ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ

 

UploadImage

       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต วิทยาเขตหัวหิน เปิดหลักสูตรนานาชาติสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการโรงแรม เน้นจุดแข็ง มหาวิทยาลัยนานาชาติตัวจริง พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชื่อขั้นแท่นมหาวิทยาลัยนานาชาติอันดับหนึ่งแถบภาคกลางตอนใต้

       “หัวหิน” ไม่เคยหลุดจากแผนยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยสักครั้ง ด้วยความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีศักยภาพทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย การเดินทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ค่าครองชีพที่ไม่สูงเกินไป กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี นำมาซึ่งความน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต จากตัวเลขผลการศึกษาในหัวข้อความขาดแคลนบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา หรือทีดีอาร์ไอพบว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2557 มีสถานการณ์ประกอบการสาขาโรงแรมมากกว่า 13,000 แห่ง พบว่ามีความต้องการแรงงานในกลุ่มนี้ประมาณ 2.7 หมื่นคนต่อปี ในขณะที่บุคคลากรที่จบในสาขาต้องที่ต้องการของอุตสาหกรรมมีเพียง 6,500 คนต่อปีเท่านั้น และที่จบมาก็ยังไม่สามารถบรรจุเข้าเป็นพนักงานจริงทันทีภายใน 6 เดือน ซึ่งทำให้ในภาคอุตสาหกรรมนี้อยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานสูงถึง 1.7 หมื่นคน

       ในขณะตัวเลขรายได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นแถลงถึงผลสัมฤทธิ์จากการทำการตลาด เปิดเผยตัวเลขรายได้การท่องเที่ยวในปี 2558 ทะลุเป้าที่รัฐตั้งไว้ที่ 2.23 ล้านล้านบาท มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอยู่ราว 28.8 ล้านคน ทำให้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดการจ้างงานโดยตรง 2.5 ล้านคน และการจ้างงานโดยอ้อมกว่า 4 ล้านคน นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะอย่างมาก

       “โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย กิจกรรมสันทนาการ ธุรกิจค้าปลีกเติบโตอย่างมากในหัวหิน การอนุมัติการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ-หัวหิน และแผนขยายสนามบินจะยิ่งทำให้ความต้องการแรงงานที่มีความสามารถและมีความเข้าใจความเป็นนานาชาติมากขึ้น” มร.ปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาลัยหัวหิน กล่าว

      “เราอยู่ที่นี่มากกว่า 20 ปี เราเห็นพัฒนาการและศักยภาพของพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนใต้ของประเทศไทย เรามองเห็นโอกาสการเติบโตของที่นี่ และเรามีองค์ความรู้และความชำนาญที่จะสามารถช่วยให้ภูมิภาคนี้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างงาน สร้างโอกาสให้บุคลากรในชุมชน และยกระดับคุณภาพให้ทัดเทียมกับสากล”
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาลัยเขตหัวหินมีนักศึกษาประมาณ 1,000 คน เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาไทย ปริญญาตรีแบบสองภาษา และปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโรงแรม นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการออกแบบ รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาไทย โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

       “เราจะนำองค์ความรู้ที่ดีสุดภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอท และหลักสูตรนานาชาติที่ประสบความสำเร็จที่วิทยาเขตกรุงเทพฯ มาปรับใช้กับการเรียนการสอน นักศึกษาที่นี่จะมีทางเลือกมากขึ้นในด้านความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดสอน ในขณะเดียวกัน เราจะมีหลักสูตรที่น่าสนใจที่จะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้มาเรียนและได้รับประสบการณ์ที่นี่” มร.ปิแอร์ กล่าวเสริม


UploadImage

       “สำหรับระดับปริญญาโท เราเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต โดยเราได้นำ Signature MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่วิทยาเขตในกรุงเทพฯ มาสอนที่วิทยาลัยเขตหัวหิน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลระดับโลกในด้านนวัตกรรมที่นำการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาประยุกต์มาประยุกต์ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในยุคนี้”UploadImage