สอบเข้ามหาวิทยาลัยรับตรงTU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมปรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR ( TU Standardized ...