สอบเข้ามหาวิทยาลัยโหลดฟรี!! โปรแกรมบัญชีแสนง่ายเพื่อ SMEs

กรมสรรพากรร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน วางโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับ SMEs ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมให้ SMEs ทำบัญชีชุดเดียวและเข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง ...


ฐานเงินเดือน "ที่ปรึกษาด้านภาษี" ประจำปี 2017

อาชีพ "ที่ปรึกษาด้านภาษี" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่วางแผนการประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย รู้แนวคิดและวิธีตรวจภาษีของสรรพากร จัดทำเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนและรายปี ...