สอบเข้ามหาวิทยาลัยกสพท เปิดให้ผู้สมัคร พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วิชาเฉพาะ กสพท ได้แล้ว (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เปิดให้ผู้สมัคร พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2560 ได้แล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – ...