สอบเข้ามหาวิทยาลัย" รางรถไฟคดเป็นงูแบบนี้ หน้าที่ใครซ่อมแซม? "

แม้ว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทยจะลดลง แต่มวลน้ำที่พัดมาก็ได้นำกรวด หิน ปูน ไม้หมอน ของทางรถไฟสายใต้ไปด้วย ทำให้รางรถไฟคดเคี้ยวราวกับงูอย่างที่เห็นในภาพ ...