สอบเข้ามหาวิทยาลัยเผยเด็กเกรดไม่ถึง 2.00 อดกู้ กยศ. ถึง 14,048 คน

“สุภัทร” เผยเด็กเกรดไม่ถึง 2.00 อดกู้ กยศ. ถึง 14,048 คน โดยเด็กปี 2 มีปัญหามากที่สุด เพราะยังปรับตัวไม่ได้ จี้เจ้าหน้าที่ สกอ. เร่งสำรวจข้อมูลแยกสาขา ...