สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เผยเด็กเกรดไม่ถึง 2.00 อดกู้ กยศ. ถึง 14,048 คน

“สุภัทร” เผยเด็กเกรดไม่ถึง 2.00 อดกู้ กยศ. ถึง 14,048 คน โดยเด็กปี 2 มีปัญหามากที่สุด เพราะยังปรับตัวไม่ได้ จี้เจ้าหน้าที่ สกอ. เร่งสำรวจข้อมูลแยกสาขา เล็งขอบอร์ด กยศ.หาทางช่วยเหลือ

UploadImage

วันนี้( 9พ.ย.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้มีการรายงานจำนวนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ว่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูลมา 90 แห่ง มีผู้ที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ไม่สามารถกู้กยศ.ได้ จำนวน14,048 คน โดยเป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จนถึงปีสุดท้าย ซึ่งเด็กที่มีปัญหามากที่สุด คือ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เพราะยังไม่สามารถปรับตัวเรื่องการเรียนได้

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นข้อมูลที่ได้รายงานนั้น ยังไม่สมบูรณ์จึงให้เจ้าหน้าที่ไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน โดยแยกกลุ่มสาขาวิชา เช่น สายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ สายศิลปศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งเก็บข้อมูลนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรว่ามีจำนวนเท่าใด ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือ จีแพ็ค 1.95 เพราะตนเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงและจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 และน่าจะขอยกเว้นเกณฑ์ ของ กยศ.ได้ โดยนัดประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่2 อีกครั้ง ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ และถ้ามีข้อสรุปชัดเจนตนจะนำไปเสนอในการประชุมคณะกรรมการ กยศ.ชุดใหญ่ เพื่อหาทางช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์จะกู้กยศ.เรียน แต่ไม่ได้กู้เนื่องจากติดเงินไขเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ต่อไป โดยถ้าช่วยได้ก็อยากให้เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หรือในเดือนมกราคม 2560ข้อมูลจาก : เดลินิวส์