สอบเข้ามหาวิทยาลัย



อนาคตดี! 7 สายอาชีพที่ตลาดต้องการมาก ใน 10 ปีนี้

น้องๆ คนไหนที่กำลังกังวลว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่มีเด็กจบใหม่ตกงานมากขึ้นในทุกๆ ปี บทความนี้เราอยากจะแนะนำ สายอาชีพที่เรียกว่าตอบโจทย์อนาคต เรียนจบโอกาสตกงานน้อยเพราะตลาดงานมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ...


ปี 2017 คนจบปริญญาตรี ตกงานมากที่สุด

แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการผลักดันให้คนในประเทศมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ทุกรัฐบาลต่างให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ กระทรวงศึกษาธิการเองก็เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปีมากที่สุด ...


15 อาชีพที่คนไทยอยากทำ VS ตลาดแรงงานต้องการ

เวลาเร็วขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ Dek 60 ที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจอ่านเนื้อหารายวิชาที่ใช้สอบ ทำแบบทดสอบเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ...


อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ เผย "นักบัญชี" มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง การันตีไม่มีตกงานแน่นอน

"นักบัญชี" บ้านเรามีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียน ซึ่งเร็วๆ นี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้มีการจับมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...


"สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย" หลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และความรู้ด้านอาชีวอนามัย จบจากสาขานี้การันตีมีงานรองรับ 100%

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ” หนึ่งในอาชีพที่มีมานานมากแล้ว แต่ไม่ได้เป็นอาชีพที่ยอดฮิตมากนัก แต่รู้หรือไม่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ...


" 10 ประเทศที่แรงงานคนเสี่ยงโดนหุ่นยนต์แย่งงาน "

เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกทีๆ โดยเฉพาะจะเข้ามาทำงานแทนแรงงานคนจริงๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่มนุษย์จะตกงานได้ง่ายๆ ...


สาเหตุที่นักศึกษาจบใหม่ตกงาน เพราะเรียนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และ 5 อันดับสาขาที่ตกงานมากที่สุด

ภาวะตกงานของบัณฑิตจบใหม่อันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสำหรับการศึกษาไทย เนื่องจากเรียนตามกระแสนิยม-ไม่ดูตลาดแรงงาน แนะทางออกอยู่ที่มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับตลาดแรงงานสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ...