สอบเข้ามหาวิทยาลัย

VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021สาขาการจัดการอีเว้นท์ (MICE) ตอบโจทย์เทรนด์อาเซียน

สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ (Event) : เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินงานการจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆทุกรูปแบบ เช่น การจัดการประชุม ...