สอบเข้ามหาวิทยาลัยฐานเงินเดือน "นักจุลชีววิทยา" ประจำปี 2017

อาชีพ "นักจุลชีววิทยา" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบเกี่ยวกับจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาวิธีการวิเคราะห์และทดสอบทางจุลชีวะ ...