สอบเข้ามหาวิทยาลัยZookeeper เขาคือใคร ?

พี่จ๋า Adnmissionpremium หาข้อมูลด้านอาชีพก็ไปสะดุด คำว่า "Zookeeper" ชวนสงสัยเสียจริงว่าเขาคือใคร ทำอาชีพอะไร และต้องจบสาขาอะไรมา จนพี่ไปได้คำตอบว่า ...