สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พร้อมกำหนดการเคลียริงเฮาส์ 2560

ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ >>> a.cupt.net/clearinghouse สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ...


รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการและสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการและสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ...


รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (รอบ 2) มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน ...