สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พร้อมกำหนดการเคลียริงเฮาส์ 2560


ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ >>> a.cupt.net/clearinghouse


สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีสิ่งที่น้องๆ จะต้องทำ ดังนี้
 

UploadImage


ดาวน์โหลดกำหนดการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 แบบละเอียด คลิก >>> ไฟล์แนบ
 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560
 
UploadImage


          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - มหาวิทยาลัยนครพนม
          - มหาวิทยาลัยมหิดล
          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          - มหาวิทยาลัยศิลปากร
          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 
ถาม - ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) 2560

รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คือ อะไร?
เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) และมีความต้องการเข้าศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น ได้เข้ามายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ดังนั้น ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) จึง ไม่เกี่ยวข้องและไม่ต้องดำเนินการใด ๆ กับ ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เลย
 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) ทุกคนหรือไม่?
เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) เท่านั้น ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะเข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แค่บางโครงการเท่านั้น
ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โครงการรับตรงที่ไม่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จึง ไม่เกี่ยวข้องและไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับ ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เลย
 

ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เมื่อไหร่?
 ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 

ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ได้ที่ไหน?
 ทำผ่านระบบออนไลน์ ที่ Website :  ระบบการคัดเลือกรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 

ใช้อะไรในการยืนยันสิทธิ์ ?
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะได้รับรหัสการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จากมหาวิทยาลัยที่ตนเองผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)
 

หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ได้หรือไม่ ?
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเลือกยืนยันสิทธิ์ และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ ทปอ. กําหนด
 

ผลของการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คืออะไร?

1. การยืนยันสิทธิ์ รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ได้ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)

2. กรณีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) มากกว่า 1 โครงการ การยืนยันสิทธิ์ โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการใดโครงการหนึ่ง เป็นการ สละสิทธิ์ โครงการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการอื่น ๆ ที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์
 
3. การยืนยันสิทธิ์รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 เท่านั้น
 
ดังนั้น หากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ตนยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) และเป็นการ สละสิทธิ์ โครงการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการอื่น ๆ ที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์  และในท้ายที่สุดจะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อ ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด
 

หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house)  ต้องทำอย่างไร ?
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี คือ
 
วิธีที่ 1 ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
วิธีที่ 2 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560


ผลของ การไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คืออะไร?
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แต่ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะถือว่าผู้นั้น สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) และไม่ถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชันผ่านช่องทางนี้ จึงยังมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันได้
 

ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว ยังมีสิทธิ์ในรับตรงโครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หรือไม่?
ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ทั้งที่เปิดรับก่อนและหลังการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)
และหากภายหลัง ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว แต่ต้องการเข้าศึกษาใน โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็สามารถทำได้ โดยไปรายงานตัวเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัย ของ โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ส่วน โครงการที่ได้ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ไว้แล้ว ก็ไม่ต้องไปดำเนินการใด ๆ กับ มหาวิทยาลัยนั้นอีก และไม่จำเป็นต้องไปลาออก/สละสิทธิ์ใด ๆ  อีก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการรับตรง และการแอดมิชชัน 2560


ข้อมูลจาก 
ทปอ.​สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
p-dome.com