สอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนไหนดี ? TOP10 มหาวิทยาลัยยอดฮิตปี 2020

ปัจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , ...


11 อาคารสวย มหาวิทยาลัยไทย

เรามักจะได้เห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลกกันเป็นประจำทุกปี หรืออาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศน่าเรียนกันมาบ้างแล้ว ครั้งนี้เราเลยขอแนะนำ 11 มหาวิทยาลัยไทยที่มีอาคารสวย ...


Top 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยWebometrics

Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ ...


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ระบบโควตา โครงการทุนเพชรสุนันทา และระบบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...


รับตรง59 กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ...


รับตรง59 ภาคนอกเวลาราชการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ปฏิทินการรับสมัคร คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ...


รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (สองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ(สองภาษา) ปฏิทินดำเนินการ รับสมัคร ...


เชิญชมการแสดงโขนหญิง ม.ราชภัฏจันทรเกษม

นายธรรมรัตน์ โถวสกุล ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า มจษ.โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ...


ฉะเกณฑ์ใหม่ ศธ.ทำเด็กเมินเรียนครู

ประธาน ส.ค.ศ.ท.ฉะ ศธ.ออกเกณฑ์ใหม่ทำเด็กไม่เรียนครู ยันวันนี้ไม่ได้ขาดครูวิทยาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเปิดช่องให้เด็กวิศวะ-เทคโนโลยีสอบแข่งครูผู้ช่วย ...