สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยWebometrics

UploadImage
          Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ และวัดจากความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ซึ่งจะจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี

UploadImage

โดยเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบไปด้วย

- PRESENCE 10 % = จำนวนการแสดงผลของ webdomain หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะรวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด : สืบค้นได้จาก Google

VISIBILITY  50 %  =  จำนวนการมองเห็นครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ : สืบค้นได้จาก Ahrefs,Majestic

TRANSPARENCY (OR OPENNESS) 10 %  =  จำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา ดูการจัดอันดับใส่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สืบค้นได้จาก Google Scholar,Citations,Citations

EXCELLENCE 30%  = จำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ
 10% ที่อ้างมากที่สุดใน 26 สาขาวิชา (ข้อมูลสำหรับระยะเวลา5 ปี 2010-2014)  : สืบค้นได้จาก Scimagoดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก >>> webometrics