สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ..." รางรถไฟคดเป็นงูแบบนี้ หน้าที่ใครซ่อมแซม? "

แม้ว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทยจะลดลง แต่มวลน้ำที่พัดมาก็ได้นำกรวด หิน ปูน ไม้หมอน ของทางรถไฟสายใต้ไปด้วย ทำให้รางรถไฟคดเคี้ยวราวกับงูอย่างที่เห็นในภาพ ...