สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...​ชี้เป้า 5 องค์ความรู้ + 6 ทักษะ ที่ตอบโจทย์รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่

สำหรับการบริหารภาครัฐ เด็กสายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ที่พร้อมสร้าง พัฒนาทักษะ ความสามารถที่โดดเด่น และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 1.ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ ...


รัฐประศาสนศาสตร์ VS รัฐศาสตร์ต่างกันยังไง

เรียนเกี่ยวกับอะไร ? “...รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์เรียนเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด ...