สอบเข้ามหาวิทยาลัยฐานเงินเดือน "ผู้ประกาศข่าว" ประจำปี 2017

อาชีพ "ผู้ประกาศข่าว" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ประกาศข่าวสาร ข้อมูล และเหตุการณ์ปัจจุบันสู่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ อาทิ วิทยุกระจายเสียง ...