สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "ผู้ประกาศข่าว" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "ผู้ประกาศข่าว"

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ประกาศข่าวสาร ข้อมูล และเหตุการณ์ปัจจุบันสู่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ อาทิ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงสามารถใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าว เพื่อนำเสนอมุมมองที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุด เป็นกลางที่สุดให้ประชาชน 


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th