สอบเข้ามหาวิทยาลัยสกอ. และ ทปอ. แถลงไม่มี ม.รัฐ เข้าร่วมหรือให้โควตา ผู้จัดค่ายแสงเทียน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ...


ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเร่งพิจารณารับรองการเทียบคุณวุฒิหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

สกอ.ส่งข้อมูล 9 มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมรายละเอียดและข้อเสนอแนะแก้ปัญหา ถึงรมว.ศึกษาธิการ แล้ว ...


สกอ.ชี้หลักสูตรนอกเวลาของมหา'ลัยส่อปิดตัว ถ้าคุรุสภายกเลิกผู้บริหารรร.ไม่ต้องเรียนต่อยอด

เลขาฯ กกอ.ชี้หลักสูตรนอกเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดเพื่อให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ มาเรียนต่อยอด อาจต้องปิดตัวเองไปโดยปริยายหลังคุรุสภามีนโยบายยกเลิก ...


สกอ.จับมือ’บริติชเคานซิล’ ยกระดับการศึกษาไทยสู่สากล

นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติชเคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ...