สอบเข้ามหาวิทยาลัยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย นั่งนายกฯ สสอท คนใหม่

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการตั้งแต่งเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) โดยมีวาระตั้งแต่ ...