สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...สอศ.-มูลนิธิข้าวไทย พัฒนาหลักสูตรเกษตร สร้างชาวนารุ่นใหม่

สอศ.จับมือมูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีให้เป็นชาวนารุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้เรื่องข้าวที่ทันสมัย "ดร.สุเมธ" ...