สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...Zookeeper เขาคือใคร ?

พี่จ๋า Adnmissionpremium หาข้อมูลด้านอาชีพก็ไปสะดุด คำว่า "Zookeeper" ชวนสงสัยเสียจริงว่าเขาคือใคร ทำอาชีพอะไร และต้องจบสาขาอะไรมา จนพี่ไปได้คำตอบว่า ...