สอบเข้ามหาวิทยาลัย

VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


ปลัด สธ.ให้สติ “หมอใหม่” ใส่ใจคนไข้-ไม่โกง

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการทุจริตสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ในการเปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ ...