สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปลัด สธ.ให้สติ “หมอใหม่” ใส่ใจคนไข้-ไม่โกง

UploadImage


                นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการทุจริตสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ในการเปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และทำสัญญาชดใช้ทุนกับ สธ.จำนวน 3,045 คน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 16 พ.ค.นี้ ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ไม่ควรทุจริต เพราะมีแต่ทำให้ประเทศชาติแย่ลง แต่ที่คนให้ความสนใจกับข่าวการทุจริตสอบเข้าเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ม.รังสิต เนื่องจากมองว่าทั้ง 3 วิชาชีพนี้ ภาพลักษณ์ต้องเป็นคนดี ไม่โกง แต่พอปรากฏข่าวโกงข้อสอบออกมาจึงรู้สึกผิดหวัง ดังนั้นจึงอยากฝากแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่กำลังจะไปปฏิบัติเพื่อชดใช้ทุนว่าอย่าทุจริต และในการทำงานขอให้ยึดค่านิยม 4 ประการคือ MOPH ประกอบด้วย 1.Mastery คือเป็นนายตัวเอง สามารถบังคับตนเองได้ 2.Originality คือ ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 3.People Centered Approach คือจะดำเนินการสิ่งใดขอให้นึกถึงประชาชนก่อน และ 4.Humility คือมีความนอบน้อมถ่อมตน นอกจากนี้ ต้องปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของผู้ร่วมงานที่เป็นสหวิชาชีพ

                “การทำงานจะต้องเข้าใจในยุทธศาสตร์ของ สธ.ด้วยคือ การพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม ให้คุณค่าผู้ป่วยด้วยการเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” นพ.โสภณกล่าว.


ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์