สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


โครงการครุทายาท 10ปี รับ46,000 อัตรา รับประกันไม่ตกงาน

"ดาว์พงษ์" เผยโครงการคุรุทายาทตั้งเป้าผลิตครู 10 ปี หรือประมาณ 46,000 อัตรา รับประกันไม่ตกงาน ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าได้สอนโรงเรียนก่อนเรียนจริง ...


โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)

เมื่อวันที่ 30 มิ. ย 2558 ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกำหนดการ "โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)" เพิ่มเติม ออกมาแล้วนะคะ ...