สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)

       เมื่อวันที่ 30 มิ. ย 2558 ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกำหนดการ "โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)" เพิ่มเติม ออกมาแล้วนะคะ 

       โดยโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)   มีเป้าผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ส่วนน้องๆ ม.6 #dek59 #dek60 ใจเย็นๆ ก่อนนะคะ รอให้จบก่อนแล้วมาสมัครยังทันค่ะ  สามารถวางแผนการเลือกสาขาเรียนรอไว้ก่อนได้เลยนะคะ สำหรับ #dek60และรุ่นต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • กรณีเป็นนิสิตนักศึกษาครูอยู่แล้วในหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ที่ศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กรณีสำเร็จหลักสูตรการผลิตครู 5  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ( GPAX)  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กรณีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ( GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ( GPAX)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 
ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 (เวลา 23.59 น.)


สาขาวิชาที่รับ : 50 สาขาวิชาเอก 
UploadImage
UploadImage
UploadImage

รายละเอียดโครงการตาม ไฟล์แนบ

ประกาศกำหนดการตาม ไฟล์แนบ

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เท่านั้น 

สนใจติดต่อสอบถาม รายละเอียด ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2610-5348, 0-2610-5358-9, 0-2610-5369  02-354-5524-6
pr_mua@mua.go.th

หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
02-217-3800 >> 02-219-2996 , 02-129-3866-67
webmaster@niets.or.th