สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...โลจิสติกส์ เรียนยากไหม? กับเรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจเรียน

โลจิสติกส์ เรียนยากไหม...ตอบเลยว่า ยาก...ถ้าไม่มีการเตรียมตัวหรือศึกษาข้อมูลมาก่อน ซึ่งก็เป็นแบบนี้ในการเรียนทุกสาขาวิชา นอกจากข้อมูลพื้นฐานอย่าง โลจิสติกส์ ...


10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด 2017

เมื่อตลาดแรงงานของไทยเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปตามการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งโครงการการจ้างงาน โครงการการทำงานขององค์กรก็ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามสภาพการเบื้องต้น ...


นักโลจิสติกส์ หนึ่งอาชีพที่ขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก การันตีเรียนจบไม่ตกงาน มีงานรองรับร้อยเปอร์เซ็น

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก ...


Top 5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การันตีสร้างอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้าแน่นอน

เอ็มยูที แนะเลือกเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงจากการตกงาน และการแข่งขันในอนาคต เนื่องจากธุรกิจหลายอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ...


TOP กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการบิน โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะเศรษฐศาสตร์ ณ วันที่ 11/05/2560 =================================== คณะบัญชี ...


Top 5 ประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดใน "นิคมอุตสาหกรรม"

ภาพรวมแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ต้องการแรงงานกว่า 6,500 อัตรา โดยมีประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุด คือ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ 1,562 ...


9 หลักสูตรใหม่ สร้างนักธุรกิจยุคดิจิทัล

วันที่ 30 มีนาคม 2560 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ. หรือ DPU) เปิดตัว 9 หลักสูตรใหม่ สร้างผู้เชี่ยวชาญ ...


การเคลื่อนย้ายสถานีวิจัยน้ำหนักหลายร้อยตันที่แอนตาร์กติก ทำได้อย่างไร?

การเคลื่อนย้ายสถานีวิจัยน้ำหนักหลายร้อยตันที่แอนตาร์กติก ทำได้อย่างไร? หลังเกิดรอยแตกขนาดใหญ่บนแผ่นน้ำแข็งบรันท์ที่แอนตาร์กติก หลายฝ่ายกังวลถึงความปลอดภัยของสถานีวิจัยฮัลลีย์ ...


ฐานเงินเดือน "โลจิสติกส์" ประจำปี 2017

อาชีพ "โลจิสติกส์" รายละเอียดงาน จัดการและควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อความต่อเนื่องในการผลิตไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบ ตรวจสอบวัสดุ ...


10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่บริษัทต้องการมากที่สุดในปี 2017

NACE ( The National Association of Colleges and Employers ) ได้ทำการสำรวจโดยทำแบบสอบถามกับบริษัทนายจ้างกว่า 169 บริษัท โดยถามเกี่ยวกับแผนการที่บริษัทจะจ้างคนที่จะจบการศึกษาจากมหาววิทยาลัยและจบการศึกษาในตอนท้ายของปีการศึกษา ...


1 ใน 5 สาขาวิชาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งในสาขาที่มีความขาดแคลนในปัจจุบัน โดยในประเทศไทยยังคงมีความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ ...


วิศวะ มข. “เล็ง” ป้อนวิศวกรสู่ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...